Phước Long phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025

Phước Long có vị trí chiến lược quan trọng

Thị xã Phước Long có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của các huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Bình Phước. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến huyện, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của chính quyền và nhân dân thị xã, hệ thống hạ tầng trên địa bàn thị xã Phước Long đã được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, Phước Long đạt tiêu chí đô thị loại III

Phấn đấu đến năm 2025, thị xã cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III, đến năm 2030 đủ điều kiện nâng cấp thị xã Phước Long lên đô thị loại II.

Quan điểm phát triển nêu trên được nhấn mạnh tại Kết luận số 413-KL/TU ngày 18-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị thị xã Phước Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Những bất cập cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư phát triển đô thị thị xã Phước Long còn một số bất cập như:

 • Chỉ mới tập trung phát triển vùng trung tâm, sức lan tỏa sang các khu vực lân cận còn chậm
 • Thiếu quỹ đất để mở rộng không gian đô thị hiện hữu và phát triển đô thị mới
 • Vấn đề xử lý chất thải rắn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức

Mục tiêu phát triển đô thị đến năm 2025

Cùng với xây dựng và phát triển đô thị thị xã Phước Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng sinh thái, bản sắc, văn minh; phù hợp quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; xây dựng, cải tạo và nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa, cân bằng giữa chỉnh trang đô thị cũ và phát triển đô thị mới. Mục tiêu đến năm 2025 như sau:

 • Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III.
 • Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 100%, quy hoạch chỉ tiết đạt 50% khu vực phát triển đô thị.
 • Dân số toàn đô thị đạt 66.614 người, dân số khu vực nội thị đạt 55.214 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân đạt 4,85%/năm.
 • Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính, ngõ xóm đạt 100%.
 • 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm.
 • Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 82,89%.
 • 10% khu nhà ở cũ, xuống cấp được chỉnh trang.
 • 70% trường chuẩn quốc gia; đầu tư nâng cấp, xây dựng các trường học bảo đảm phù hợp với nhu cầu trên địa bàn thị xã…

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Kết luận cũng nêu một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, công tác quy hoạch cần đi trước, ưu tiên phủ kín quy hoạch phân khu, 50% quy hoạch chỉ tiết các khu vực phát triển đô thị làm cơ sở để huy động mọi nguồn lực xã hội.

Đầu tư xây dựng, phát triển thị xã Phước Long cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025. Quy hoạch đất ở đến năm 2030: Diện tích khoảng 909 ha, diện tích đất ở hiện hữu 484 ha, bổ sung thêm vào giai đoạn 2021-2030 425 ha.

Phát triển đô thị Phước Long bảo đảm đồng bộ, hài hòa có bản sắc, đặc trưng riêng có, hiện đại; có sự kết nối chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất để định hình không gian đô thị. Thiết lập vùng cảnh quan sinh thái xung quanh các hồ: Thác Mơ, Long Thủy, Suối Dung… để bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan sinh thái cho đô thị.

Định hướng phát triển đến năm 2030

Đến năm 2030, sản xuất, chế biến hạt điều vẫn là ngành sản xuất chủ yếu của Phước Long, do đó cần quy hoạch hỗ trợ ngành phát triển sâu về chất lượng, gia tăng giá trị.

Năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng/năm

Quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long triển khai thực hiện kết luận của Tỉnh ủy.

Tóm lại

Với vị trí chiến lược quan trọng, Phước Long đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả về hạ tầng và kinh tế – xã hội. Mục tiêu đến năm 2025, Phước Long cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III và phấn đấu đến năm 2030 sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên loại II. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp chính quyền địa phương cần tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Với sự quyết tâm cao, Phước Long hoàn toàn có thể trở thành một đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai gần.

5/5 - (2932 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *